Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met. STAAT EN OORLOG. 178*. 213

penetrerende van welk een ver uitzicht het is, disfentiëerende Staats-Leden, die hunne Privilegiën voorftaan, wegens rebellie te befchuldigen , en door den Herken Arm te willen overmeesteren , nu ex post faEto, na dat de geheele Natie daar door in beweging is geraakt, alle pogingen aanwenden, om de oppofitie tegens de voorfz. Publicatie te doen voorkomen als de daad, niet van de Regering of Stad, maar van eenige opgeruide Ingezetenen, en tot dat einde de Getwoorene Gemeente, door welker concurrentie de Meerderheid der Regering aldaar geformeerd is, trachten te repraefenteren als Perfonen, die onbevoegd zouden zyn, om de Regering in een zaak van natuur als deze , te helpen

uitmaken. Doch dac daar en tegen die

van Elburg ailegeren , dat het weigeren van het doen der Publicatie gerefolveerd is by Meerderheid eener Gecombineerde Vergadering van Raad en Gemeente, en daar omtrent niet alleen fuftineren, dat volgens het Stedelyke Reglement , 't welk ten dezen opzichte het eenige rigtfnoer zyn kan, en ook in zoo verre nimmet geSbrogeerd, maar beftendig geobferveerd is , de Magiftraat in Politicque zaken (waartoe het maintien der Privilegiën notoirlyk behoort) niets verrichten mag zonder concurrentie der Gemeente, en in tegendeel verpligt is daarover , mitsgaders over alles, 't welk op de Lands en Quartiersdagen verhandeld wordt, Gecombineerde Vergadering van Raad en Gemeente te houden; maar dat alles, behalven dit gefustineerde omtrent het Conftitutioneel Recht van de Gezwoorene daarenboven, met relatie tot de U/antie en Pra&ycq, door dezelven ten fterkften word geaffirmeerd en verzekerd, dat zulke Gecombineerde Vergaderingen , federt onheuglyke tyden, onafgebroken,zelfs na den jare 1750, lot nu onlangs, tot de Stad geoccupeerd is, O 3 mee

Sluiten