Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historie kennis.

49

,j noeg heeft, om zekere onderneemin„ gen te beginnen, heeft reeds ten hal„ ven geflaagd." Dus verre de Heer anteqüil du perron.

Wy kunnen 'er nog wel by voegen, Hoopeop dat de Perfiaanfche Spraakkunst, ofJtdnVgen Grammatica, van den Heer williamder oosjones, door den Heer C. L. eil-h^L bracht, te Hougly in Bengalen, tenen woor. voorleden jaare, in het Hollandsen over-^^Doe' gebragt, en herwaards overgezonden, verdiende, door den druk, alhier of in het Vaderland, te worden gemeen ge^ maakt; om dus onze Natie, op Cormandel en de Mallabaar, in de hand te werken, ter verkryginge van Historifche en Oudheidkundige kundigheden; gelyk wy ook hoopen, dat de Mallabaarfche, Telongoufche en Samkrestamfchc Woorden-boeken , zo dra zy uitkomen, uit het Fransch, in het Hollandsch, Engelsen en Portugeesch, zullen worden vertolkt,- om alle de Europeezen, ter bereikinge van het groot doeleinde, de handen in eikanderen te doen flaan: en dus in ftaat gefteld te worden, om alle de Historieboeken, in de Pagoden bewaard, te kunnen

IT Deel. D lee~

Sluiten