Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN NABYGELEGENE ElLANDEN. 97

van den noordkaper te vinden, die thans op eenen zeer hoogen prys is, , om dat 'er de Soloreezen, t' zedert eenige jaaren, de waerde van hebben lecren kennen. In voorige tyden, lieten zy dezelven opkooken, en gebruikten het afkookzel, tot het fmeeren van hunne vaartuigen. Zommigen echter werpen dezelven wederom in zee, uit hoofde van hunne bygeloovigheid.

Zy maaken vooral veel werks van oliphants - tanden, en in dezelven beftaat hunne voornaamfte rykdom. Zy laaten zich die nadraagen als hun grootite cieraad, wanneer zy een bezoek gaan afleggen.

Zy gaan ook handig om met den fabel , het fchild, de pyl en den boog. Vcclen van hun kunnen het Arabisch leezen en fchryven.

Aan de punt van het groote Eiland van Flnris, ten noord, westen van Solor, ligt de negery Laraitoeka, die van de zwarte Portugeezen op Timor afhanglyk is. De Portugeefche zendelingen, Jl Ded, G heb-

Sluiten