Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426 Bericht omtrent het Katoenop de lengte van ruim twee voet iö u 1300 leedjes, gemaakt van dunne bamboezen, maar zo zwak, dat ze het aanhaan niet kunnen vcrdraagen het welk daarom gefchied, met een'lang platachtig fruk hout en mede veel tyd verlet De fchiet-fpoel is een dun ftokje, geïtoken m een holie bamboes al een kooxer enpasfeert tameivk vafcrdig door de ketting; het kruis wordt opgehou* den door twee dunne bamboesies en het geheele werktuig is zo ligt ën eenvotiuig, dat twee Vrouwen alles te kamen, opneemen en zonder moeite wwdraagen. ö

Het weeven gefchied op dit Eilanden langs de geheele Maleidfe kust, alleen uoor vrouwen, achtende de Mannen zuks als eene voor hun al te laage bezigneid, ook is het loon ongemeen gering , kunnende naauwlyks , drie of vier ftuivers in eene dag bedraagen: ook k deeze manier van weeven ten nooguen fchadelyk aan de gezondheid cier arme heden, alzo het zitten op de grond of op een plat van planken en bamboezen, met de beenen onder het werktmg uitgeftrekt, het onderlyf gewel-

Sluiten