Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 Historische Opheldering

by één verzamelen ? Deeze Ph; lifïynen heeft David allen (f) over wonnen. Wie zal ons zeggen wat on

SM* fC,hattln % ^deTzdver" U; fteden gehgt hebbe?

7v!In!?e/</0T'2' een Arabifchvolfc, zyn ook door David te Qi) ondergel

van welke' ^/omVzichtadfiCd^tet zoo veel voordeel, bediende, dat Hy zyne fcheepen, welken van daar op ©

(ƒ) i Sam. VIII.

(?) Niets ti waarrchynlyker, dan dat put*

voor ono.erwmnelyk: Hzrcdotus verhaalt dat pVil;° vide Herod. l 11 C. CLVII bemachtigen. (-5) a Sam. VUL

w2rei?ediri,oniet 1 bepaa'en ' in WeIk ^deelte d« hebben h£ plegen zy gewee«. De Geleerden

nebben het geacht m Amerika, in Afrika , en in

Afia,

Sluiten