Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Knokkel-koorts. 23

en alles, wat de werking van fcheiding en uitloozinge, inzonderheid van doorwaasfeming belet, waar door ser een fcherpe wey, in het lighaam, ontftaat, die, in de vaten der oppervlaktevan het lighaam , inzonderheid , die van den huid , ftil ftaande, de zeive fteekt, prikkelt, en tot onderfteeking, aandoet,

En hier van die roozachtige uitflag te vooren befchreeven.

Deze Stoffe vereifcht meerder uitbreiding, om de afgelegene oorzaaken van deeze doorgaande ziekte ; met meerdere nauwkeurigheid, te befchryven.

Hier toe dient , en wordt vooral vereifcht, eene nauwkeurige waarneeminge van de gefteldheid van de lucht, van den aart der winden, der hitte en droogte, van den vogtigen dampkring, enz.

Maar ik verzoeke, dieswegens, verfchooning, als geene gelegendheid hebbende (d°01* myne uitgeftrekte bcB 4 zi

Sluiten