Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öe Knokkel-koorts^ 29'

Dit, om de 3. uuren, 2 lepels vol; van in te neemen.

Door deeze eenvoudige wyze van behandeling, zyn 'er velen herfteld, en volkomen geneezen: fchoon, onder het getal van 88. verfchillende perfoonen, die ik heb bezocht, 'er veelen noch de reeds opgenoemde naweenen hebben van ftyve pynelyke leden. Maar zy zyn de zulke, die, in4, 5, a 6 dagen, zich geneezen dachten ; hebbende zy zich in hare dienften en bezigheden begeeven, en hunne voorigen leevensaart aangenomen, als of zy volkomen gezond waren.

Ik heb dikwils waargenomen, dat die zich, eenen geruimen tyd, in huis hebben gehouden, de winden en nachtlucht hebben gemyd, en ook veele zachte doorfpoelende dranken hebben gedronken , wyn en bier gemeeden, ook zachte voedzels, die ligt te verteeren

zyn,

(*) Andere Geneesneeren hebbefi thee met faffraan doea drinken den Lyder wel toegedekt, te bedde gebragt , en zoo de Knokkelkoorts ten fpoedigften overmeefterd. Amtekenwge van hu Gunmtkhat,

Sluiten