Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 AANHANGZEL.

ifti, quantum in ipiis eft, fchisma faceie ab iis aggrediuntur, qui non alienas furripiunt, fed propriam fedem adverfus aiienos tuentur.

Demulcebant modis omnibus PrsefulesAfricani fuperbos Canonum violatores, perturbatores Ecclefiaflicse difciplinse & facrilegos Ecclefiarum invafores : exasperant Romani modis omnibus Canonum defenfores , Ecclefiaflicse difciplinse vindices & Eccelfiarum jura originaria tuentes.

Illi, ut Donatiftas ad unitatem reducerent vel ipfos Canones violari paffi funt, duosque unius Ecclefise Epifcopos effe permiferunt: iiti a fe feparant, qui fecundum Canones unum. Epifcopum poftulant, ut uni praefit Ecclefise, nee recentes Curiae mores ad verfus antiquam Ecclefise difciplinam longè utiliorem volunt admittere.

Illi denique, ut quoquo modo pax fanciretur proprium Epifcopatum dimittere paratiffimi erant: ifti verö nee parcere quidem voluerunt Archiepifcopo Ultrajeétino , qui fe paratum effe dixerat Archjepifcopatum di-

Sluiten