Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. ï$

hoekig uitgeflootene en verzengende blikfemftraalen, die van rollende of ratelende donderflagen en daveringen gevolgd worden ; daar beeft het Aardrijk onder onze voeten, of opent Kolken, die, met wijde monden, eenen ftroom van vuur en kooien braaken, bergen doen inftorten of lieden wegzinken : al het welke men , zonder natuurkennis , niet anders dan als tuchtigingen van een ftrafwaardig menschdom opmerkt: evengelijk het zeldfaam verfchijnfel eener Staartftar, of bloedkleurig Noorderlicht , den ongeöeffenden met angst en fchrik voor toekomende onheilen, als eene gewisfe voorfpelling, moet vervullen.

Zo veel groote en voorönderftelde wentelende Hemellichten, nevens onze Aarde, vrijelijk en zonder ooit in aanraaking te komen, bewogen, maaken het algemeen JVaereldritim des te ontzachlijker; en de Mensch verliest zich met zijne gedachten in het zelve, bij het verdwijnen van het eerfte denkbeeld,het welk hij zich van eene Aardvlakte ,azuuren Hemel, en Stargewelf vormde. De zucht tot kennis en overdenking blijft echter bij hem voortduuren, terwijl het verftand naar alle kanten uitziet, om door vergelijking, toepasfing en gevolgtrekking, in die Natuurgeheimen doorte-

drin-

Sluiten