Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 386)

cn Uitgerust zyn , dan dat door het willen invoeren van zekere eenparigheid , de loffelyke pogingen die reeds zo' veel voortgang gemaakt hebben , verflauwden , en da: hec heilzaam werk ener gewapende burgery, in zyne eerfte geboorte jaren bleef fteeken.

S A.

Sluiten