Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 549 )

D E

VRYHEID

Geen

LOSBANDIGHEID.

ITs Vryheid, wyd en zyd geprezen,

Als dc eêlfte Roem van 't menfchiyk wee.

zen;

Als een, naar waarde, onfchatbaar goed, Slechts in Losbandigheid gelegen ? Wie noemt dan deze pest een' Zegen, 't Lofwaardig doel van Heldenmoed.

Zou zy , door 't Smaan van plicht en orden, 't Gewis verderf van 't Menschdora worden, Den band ontvlien dier Maatfchappy, Wier fchikking 't al doet zamen werken, Om 't wederzydfch belang te fteiken? Is zy van wet en regel vry ?

Neen;

Sluiten