Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

bende , best d'intentie derzelve bewust is , en over d'exceptic-n kan oordeelen. Intusfen wil men dat niet hebben. O- fraie redentrant !

Art. 57. referveren aan de Regeering de wacht , - om de Ordonnantie. te interpre" tec-en te vermeerderen of te verminderen, corrigeeren , ■ of ra-anderen , &c. Neen, dit mag niet zyn , volgens de Burgery! Die de wet gemaakt heeft mag die niet verbeteteren , wanneer hy hier of daar enige misBag ontwaar wordt ! Waar is dat ooit ge* hoor.d. ?; Is dit niet altyd het artikel, waar mede alle reglementen of ufspbieo van eeu Magiftraat, Gilde of Genoodfchap eindigen ? Wat verftandig mensch zal wiilen ontkennen , dat , als 'er verandering moet gemaakt worden in een wet ; die de Overheid in naam van 't Volk geeft, die veranderingen ook door hen moeten gefchieden ?

Zie daar de voorname Artikelen , waar over een foort van different ontftaan is , tusfchen de Leden van den Krygsraad en de Burgery. Dees maakt nog veele aan mei-kingen op verfcheide andere Artikels , doch nademaal zy van minder belang zyn , en even weinig ftrook kunnen houden, zullen wy 'er afftappen. Ten befluite zeggen wy alleni> dit: het is te dugten dat de Wykiche Bu£ gery, door deze cn foortgelyke flappen ,

zich

Sluiten