Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» INLEIDING.

de kust van Afrika, Vingara enBombetc que te Madagascar.

De volken van Azia, ondanks de onvolmaaktheid van hunne kaarten en de diepfte onkunde van hunne lootzen, deden dikwerven de gevaarlijkfte ondernemingen. — Niet Hechts bezochten zij de Malabaarfche kusten , maar zij Waagden ook het land uit het oog te verliezen; — zij vertoonden zich in volle zee, en na de golf van Bengalen over. gelievend te hebben, begaven zij zich na de Molukfche en Philippijnfche eilanden, door de ftraaten van Sonda en Malae.

De onvermijdelijke gevaaren van eenen langen en moeilijken togt, voor zeelieden, die ter naauwernood aan de eerfte beginfelen der zeevaartkunde kennis hadden, wederhield hen niet. De lootzen waren naar de zeeè'ngten en de Molukfche eilanden uitgelokt door het vooruitzigt van eenen voordeligen koophandel ; zij waren verzekerd in dezen Archipel chineefche en japanfche geftichten te zullen vinden, die 'er kruidnagelen en muskaatnooten kwamen zoeken. Wederzij dfche

rui-

Sluiten