Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING, xxxiil

ken. Maar deze eilanden zijn van de Irtdi. fche zee gefcheiden door eenen archipel , bezaaid met banken en klippen; een der voornaamfte oogmerken van mijn reis was de aanwijzing van deze hinderpaalen. Ook aan den Heer Poivre hebben de zeevaarenden deze gewigtige naarfporingen te danken.

De fchepen, die van het eiland van Frankrijk naar de Indien ftevenen, waren genoodzaakt , in de twee pasfaatwinden, eenen langen omweg te nemen, om in den archipel de eilanden en klippen, aan 't noorden van het eiland van Frankrijk gelegen, te mijdenZo lang de waare ligging van deze gevaarlijke plaatfen onbekend ware, was 'er weinig zekerheid voor een eskader om eenen korteren weg te nemen. Ten zuiden van de linie, van den agtften graad lengte tot den agt en twintigften , regeeren het geheele jaar de zuidooste winden. Van den agtften graad tot de evennachtslinie vertoond zich de zuidwestpasfaat in April, en houd aan tot in October , wanneer de we^tpasfaat haar opvolgt. Ten noorden van de linie Lwitaat juist het te*: gendeel.

*** Wan*

Sluiten