Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O O S T I N D I Ê N. 71

Manangue, die met zijn leger nog in het land der Machicores was.

De Portugees verhaalde dat hunne reis tot op de ontmoeting van La Vatangue volmaakt wel geflaagd was, hun getal bragt de vrees en fchrik in de dorpen daar zij doortrokken ; de opperhoofden betaalden zonder moeite de fchattingen die zij hen durfden opleggen : eindlijk , zij waren op het punt om het genot van de vruchten eener lange en moeilijke reis te fmaaken, toen de onverzaadlijke roofzugt van hunnen bevelhebber oorzaak van hun ongeluk en van het verlig van hunnen rijken buit was.

Chamargou had in dit verhaal niets moeten zien, dan de welgerechte ftrafj dier ongelukkige landloopers welke landftreeken gingen verwoesten, waarop zij geen het minfte recht hadden : maar dees Gouverneur nam, in plaats van zich deze les ten nutte te maaken , het ijslijk befluit om het vuur en het zwaard bij die volken te voeren Hij trok op, aan het hoofd van dertig Franfchen, gevolgd van een kleen leger .Manamboulezen; vergoot het bloed der vrouwen en kinderen, verbrandde alle de dorpen die hij op zijnen we- vond, en maakte zich meester van den Donac van Dian Manangue: De Vader Mannier, de eenigfte die overbleef droeg den ftandaart. Ik zal hier de befchrijving dier barbaarfche knjgstogt niet geeven. Een ooggetuigen van dezelve, die ledert provintiaal Commisfaris der artillerij is E 4 Se"

Sluiten