Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fyQ REIS DOOR DE OOSTINDIËN.

is met deze foort van palmboom overdekt, zonder dat hij op de omliggende eilanden of zelfs op eenige andere plaats bekend is: volgens deeze opmerking is het waarfchijnlijk dat de nooten van \ die foort van palmboom, welke bij toeval bij de Maldiven gevonden worden, van het Palmeiland komen,hoewel deze eilanden omtrend drie •honderd mijlen van elkander leggen. Deeze. opmerking is nuttig om, de rigting van den ftroom dier ftreeken te leeren kennen.

De Indiaanen fchrijven groote geneeskundige deugden aan deze noot toe, welke bij de kruidkundigenonder den naam van Nux Medicah<±en&

■ is. De Aziatifche geneeskundigen zeggen dat deeze noot een middel tegen den feheurbuik is, en dat zij de venusziekten volmaakt geneest;zij befchouwen ook haare fchil als een magtig tegengif. De Indiaanfche Vorsten doen 'er kopjes van maaken, die altoos min of meer met goudofkostbaare gefteenten verfiert zijn. Deze Kocosfen zijn door sgeheel Azia zoo gezogt dat het vopr den jaare 17^9, de tijd hunner ontdekking, niet

■ zeldzaam was , hen voor tien duizend ljvres

van ons geld te zien verkoopen.

EINDE.

Sluiten