Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 264 )

refmeken. Wat voordeel heeft hen dan, dia roemzucht aangebragt ?

Maar zal men zeggen , de Romeinen waren arm , en wel verre 'an een ongeluk te zyn , wss die armoede voor hen een fchat. De foberheid was voor, hen een rykdom, en vermids zy geene behoeftigheden hadden , kenden zy de waardy der overvloed niet.... Hoe ! kenden zy de waards daar van niet ? Hoe kwam het dan . dat de Patricii op ene woekeragtige wyze alle de laöderyeri van het gemeen in bezit gekregen hadden ? Waarom hadden die troifche mannen , wyd uitge11 rek te domeinen en landgoederen , bevolkt met Haven in den oorlog gemaakt, en voor de geringfte prys van den behoefrigen Soldaat gekogt ? Warom hebben zy honderd msa! verkoren , ce Rcpub ieq op d'oever van haar endergang te brengen , liever dan aan den gemenen man een duimbreed gronds af te ftaau? Waarom hebben zy liever aan dat gemeen het voorrecht der ampten , der waardigneden , ja zelfs den Godsdienst afgeftapt, als hunne rykdommen ? Te vergeefs mag men het ontveinfen , maar het volk was te Rome arm en ongelukkig , en de vermogende ryk en gierig. In het midden van binnenlandfche onlusten en omwentelingen , na de dwingelandy der Tienmannen , na de verwoestingen door de Gallen aangerigt en

de

Sluiten