Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44^ )

ren, die in dit ongelukkig geval zyn, en alwaar de lögt zo ongezond cn onzuiver is, dat de Republiecq niet alleen yerpligt is , 'er alle jaren de guarniioérien te veranderen 5 maar dat de regernenten welken men 'er na ";ce zend, half uitfterven Dit inconvenient noodzaakt de Staten, glle hunne troupen ten minften om de twee jaren, van guarnifoen te doen veranderen , ten einde ieder Regiment op zyn beurt aan die kwade lugt blootgefteld werde, en een of eenige weinigen niet altoos aan die plaag zouden blootgefteld worden. Maar evenwel, dat gedurig cheren veroorzaakt veel desordres en kosten by de armée, vermoeid den löldaat en ruineerd de Officieren. ,

§. XXXF.

Het veelvuldig gebruik van fterke dranke , kan ook in zekeren graad toebrengen, töt het verzwakken eener natie. Engeland wa- n de jaren 1734 en 1735 op het pun£t, ( m zulks te ondervinden indien de mg 'er niet by tyds in voorzien hadt. Men verkogt daar veele Liceuren van alderlei goed gemaakt, en zulks tegen zo- een lape" prys, dat het gemeene volk zich 'er aan te buiten ging. De Heer was niet meer tóeester over zyne diensboden, de werkbaas over zyne knegts, de Officier over zyne foldaten, of de Schipper over zyne Matrozen.

' - ' Al

Sluiten