Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

dog hv die eerst denkt en dan fpreekt , zal zich zeer zelden vcrgrypen.

Hy die zich zelve genoeg meester is, om al het kwaad niet te wiilen doen , dat hy

zou-

De Vorften dienden wel een weinig gena* diger te zyn tegen valfche Munters , wyl zy zeifs zo veele lieden voor wezentlyke dienften met foortgelyke munt, dat is fraei dog niets in geld opbrengende tytels belonen.

De kinderen zeggen wat zy doen, de oude lieden wat zy gedaan hebben , maar de gekken wat zy nog doen zullen , en daar van komt doorgaans het minfte.

Do voornaamfte bemoeijing van een Vorst diende te zyn , do ware veidienftén t'ontdekken , en die op den troon van eer te ftellen 5 dog hoe zelden ziet men zulks , en hoe menigwerf worden lieden van geene verdienden en waar op veel te zeggen valt , boven brave mannen bevordert T

Sluiten