Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5* 5

pf, iets fat is, niet waar? ja, dat verftaa ik weH hu , Kunnen zaaken, die vergankiijk zijn J uit ztó{j zelve wel voordkomen? neen., zij moecen zeker eene oorzaak tiebberi: want anders zöuden zij, zo als reeds gezegd is, haar zei ven ook onderhouden kunnen;'en daar en boven,.moet 'er eerst iets zijn, eer het werken kan. —— 'Ér moet dan eene eerfte oorzaak zijh van dc eerfte zaak, die vergankelijk is j en. dus van de geheele waereld ?

ja, dat is gemakkelijk te begrijpen. Is nu die

eerfte oorzaak ook niet. een wezen? zeker: zé is immers iets dat is: want niets, kan niets voordbrengen! nog eens j . is dan dat eerfte wezen, ook noodzaakelijk? ja, nu begrijp ik at; wat een noodzaakelijk wezen tezeggen is: want gelijk ik weet, dat 'er voor honderd jaaren , toen dit huis gebouwd is, noodzaakelijk menfchen moeten geweest zijn, die timmeren konden, zd zieiknuook duidelijk uit alle vergankelijke zaaken , dat 'er een eerfte wezen, waar van tz voordkomen, of haaren oorfprong hebben , noodzaakjjjk js. —. God jsdan een noodzaakelijk wezen ; dat is , 'er had niets kunnen zijn, zo 'er God niet was? ja, ik hebbe hier. voor geen meer bewijzen of onderrichting nodig j want ik zie nu duidelijk * dat ik , uit al het gefcbapene God kan kennen, als een noodzaakelijk wezen, of als iets zonder bet welke 'er niets is.

Nog gemakkelijker zult gij God leeren ken* flen, in het

E

TWEE-

Sluiten