Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45^ Jesus belijdenis [•

Over"' ^eZ8 %verelci > en in dit antwoord ligt de oplos*: benk. fiiig van alle tegenbedenkingen opgedoten. |t Wij zinlijke dervelingen, wij eisfchen eerJL koningrijk dat van deze wereld is, dat zich ifci aan 't oog luisterrijk opdoet, wij willen in dd \\ daad, even als de Jooden, eenaard.sch rijk van \ \ den Mesdas gedicht hebben. — Jefus moesti op; zo eischt het tegendrevend hart niet zelden j to zich met meerderen nadruk als Gods Zoon geo- :fc penbaard hebben. De oudden van Israël moes-! m ten met kragt van de waarheid van 't euange-: rjio lie zijn overtuigd geworden, ten minden moes- jet ten zij als de onwraakbaarde getuigen, aan- è\ fchouwers zijn geweest, toen de hemclfche. L zendeling de grafdeen van Jefus rustplaats af.] loes wentelde, en de krijgswacht met fchrik deed m

vluchten! Onder de Heidenen moest, ier,

, met de ontegenzegujkftie bewijzen van Goddéi rai lijken luister, het euangelie zijn gebragt ge-: fc worden, en zo onder de Romeinen en Grie-i ieei ken, het rijk van Jeins heerlijk gedicht ge* e: worden zijn. Deze bedenkingen maakt het bedillend hart, terwijl het de onwraakbaarde ï blijken van de zekerheid der waarheid voorbij.' V ziet, terwijl het weigert op te merken, dat ,i wij gelooven moeten zonder zien. De oplos-; ,i fingen i'ntusfchen van al die wederfpraak, des ,zi duideiijkiie oplosfingen,zijn gegrond in deze \k , taal;

Sluiten