Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68o Jesus tot het kruis gedoemd.

XXXIX. om van 't voortzetten van hunnen eisch te doen BjyeK. afzien, en hen te overreeden,dat hij in 't minfte, voor zulk een' koning niet bekommerd ware.

Doch welk antwoord bekwam hij hier op? — Het akelig moordgefchreeuw werd weder aangeheven, 't was : neemt weg, neemt weg , kruist fiem, o aandoenlijk geroep! ontmenschte bloeddorst! De driften aan den gang gebragt zijnde, waren niet te ftillen; de Hofanna's waren hun vergeeten, alles was enkel woede en boosheid bij hen.

De landvoogd hervatte hier op fpoedig: zal ik uwen koning kruifigen ? Deze vraag is vol

Verwondering , fchimp en vereordeeling. »

pilatus ftaat zelf verbaasd over de onbuigzaame hardnekkigheid van't opgeruide volk; met ge voeligen fchimp erinnert hij den Jooden, hoe zij voor weinige dagen dezen, dien zij nu tot het kruis wilden gedoemd hebben, met groot ge- druisch en blijde Hofannas, als Davids Zoon en Israels koning binnen Jerufalem hadden ingehaald, terwijl hij dus hunne onftandvastigheid, blinde volgzucht en bloeddorst tevens veroordeelt-

Maar welk eene uitwerking had dit ? Geen andere dan dat daardoor de drift te meerder aan het zieden raakte, en de boosheid,nu ftouc geworden zijnde, haare eifchen te fchaamteloo-

zer

Sluiten