Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 186 )

kind hier van dikwijls een paplepel vol. — Is het niet te derk aan den afgang, doe als dan bij het zelve zes of agt greinen Rhabar. ber, of geef het dagelijks een of twee eijerlepeltjens vol van een Dooir van een .£7, waar irL een weinig Spaanfche Zeep en zo veel Magnefia of Kreeftsoogen, als gefchieden kan gemengd zijn, en het welk door gemeene roode Zuiker of Honig fmaaklijk gemaakt is; waar bij gij insgelijks, zo de afgang ontbreekt, of niet genoegzaam is, eenige greinen Rhabarber kunt bijvoegen.

Zeer veele luie moeders en minnen geeven, om zich eenen gerusten nacht te verfchaffen , het kind, lastig zijnde , wegens Buikpijnen of andere ongemakken , allerhande bereidingen van flaapmiddelcn, en dit is zelfs zo algemeen, dat men in grootere deden, in dewel ken de Overheid zulks nog niet opzetlijk verboden heeft, zeer zelden geduurende den ganfchen avond een Apothecars winkel zal vinden, of men treft 'er de eene of andere aan, om een flaapmiddel voor een kind te koopen.— Gij begrijpt ligtelijk hoe nadeelfe zulks voor het kind moet zijn, wijl betzelve hier door wel eenigen tijd in de rust komt, en ophoudt te fchreièn, maar geenszins de oorzaak der pijn wordt weggenomen ; welke, voortgaande de darmen te prikkelen , daarin ontfteekingeu en koudvuur ongevoelig kan veroorzaaken, terwijl door het flaapmiddel zelf de ontlasting belet wordt, en, in te groote hoeveelheid, ofte c u^ïJ-'? ,gebruikt' eene lbort van beroerte icnielijk kan te weeg brengen, en de kinderen

dom,

Sluiten