Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

een, dus ook aan deze vrouw. — Nu volgt de voorzegging: En ^ heere zal ook Israël met u in de hand der Philiflijnen geeven, en morgen zult gij en uwe zoonen bij ;»//,(dat is, dood) zijn; ook zal de heere het leger Israels'in de hand der Philiflijnen geeven. De vrouw wist, hoe saul zich tegen God vergrepen had; deeze laatje doodenraadpleging was voor hem op nieuw een zeer zwaare zonde. — Zij wist tevens, dat d a* vi d reeds voor lang ten Koning gezalfd was; het leger der vi'anden was vreeslijk; de koning , die te gelijk veldheer was ; had den moed verloeren; om dit alles was 'er, niet zonder reden, een nederlaag te verwachten , wanneer het tot een veldslag kwam.

hemd. Maar hoe kon zij den dag bepaalen ?

goedh- Zij fpreekt van morgen; misfchien heeft zij dit mis gehad : w ant men weet niet, op welken dag de flag is voorgevallen. Mogelijk betekent morgen , ook

hier, gelijk op andere plaatfen, een onbepaalden, doch niet ver af zijnden dag.

jac. Evenwel den dood des Konings en zijne Zoonen te voorzeggen!

goedh. Dit was r.ie t moeijelijk ; saul cn zijne Zoonen waaren dappere Helden , van welke men niet verwachten kon, elat zij de vlugt zouden neemen, wanneer het gantfche leger vcrlooren ging.

hend. Het verwondert mij evenwel, dat de vrouw dit zoo rond uit durfde zeggen; gemeenlijk zijn zulke menfehen goed geluk-

zeg-

Sluiten