Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s )

HET MOTHUIS,

D it Huis daar lange ryd her fnoodft

bedrag -regeerde Daar men de jeugd verleide, en alle ontucht leerden Verzamelplaats van 't fnoods gefpuis, Enfyn, het allerflechte Huis Wield by den Schou; beklaagd, die het Liet removen en Terwyl een deftig man, aldaar na

zyn begeeren Zig met een Lichte vrouw vermoak( te in 't faledt En, tot zyn ongeluk , by fchvnfihoon le ie bed, Komt Jonker Grypgraag , door den Schout daarheen gezonden Hem dus verrasfehen dat zyn beurs heeft

ondervonden , Schoon hy zich reddt wii *e , hy word

ras overmand En men ondekt hem met de broek noch

in de hand Terwyl zyn Hoertje het zocht in haar

hfcmd te ontlopen Hoord me haar ontfteld gedruisien rukt de deur vast open i Aji ©cfc