is toegevoegd aan je favorieten.

De vraag naar het zijn in de eerste eeuwen der scholastiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRAAG NAAR HET ZIJN IN DE EERSTE EEUWEN DER SCHOLASTIEK

DOOR

FERD. SASSEN

MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AFDEELING LETTERKUNDE DEEL 83, SERIE A, N°. 5

UITGAVE VAN DE N.V. NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ, AMSTERDAM 1937