is toegevoegd aan uw favorieten.

Sprokkelingen van een mysticus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neder in de hel, zie, Gij zijt daar; nam ik de vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zoude Uwe hand mij geleiden en Uwe rechterhand zoude mij houden. Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht rondom mij. Ook verduistert de duisternis U niet, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is U als het licht."

Met elk jaar dat voorbijgaat, en door de kennis welke de grootste telescopen, die het vernuft en de technische bekwaamheid van den mensch in staat is te construeeren, kunnen verschaffen, wordt het meer en meer duidelijk, dat de oneindigheid van het licht ons de oneindigheid van God leert. Wanneer wij hooren, dat ,,de menschen de duisternis beminden boven het Licht, omdat hun daden boos waren, dan geldt dat ook voor wat wij ongelukkigerwijze kennen als de feiten van den tegenwoordigen tijd, en het maakt het wezen van God voor ons duidelijk; want is het niet waar, dat wij ons altijd angstig en bedreigd voelen in de duisternis, en dat het licht ons een gevoel van veiligheid geeft, zooals het kind zich veilig voelt, als het zich beschermd weet door de hand van zijn vader?

De volgende stap in God's werk met ons was om dezen toestand van te zijn in het Licht permanent te doen zijn. Zij bereikte haar hoogtepunt in de geboorte van Christus, die als zijnde de lichamelijke tegenwoordigheid van den Vader, in Zichzelf deed geboren worden dat Licht; want het Licht kwam in de wereld, opdat een ieder, die gelooft in