is toegevoegd aan uw favorieten.

Sprokkelingen van een mysticus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, als de daartoe vereischte opoffering wordt gevraagd. Evenals de rijke jongeling zouden zij bereid zijn om Christus te volgen, als er maar geen offer voor behoefde te worden gebracht. Zij geven er zelfs de voorkeur aan om heen te gaan, als zij tot het besef komen, dat offering de noodzakelijke voorwaarde is om te komen tot discipelschap. Aldus is voor hen het Paaschfeest enkel een tijd van vreugde omdat het het einde van den winter en het begin van het zomerjaargetijde, met zijn genoegens van sport en buitenleven, beteekent.

Maar voor hen, die voor goed hebben gekozen het pad van zelfopoffering, dat leidt naar Bevrijding, is het Paaschfeest het jaarlijksche teeken, dat hun wordt gegeven als bewijs voor de realiteit van den cosmischen grondslag van hun hoop en hun streven. Zooals Paulus zoo treffend zegt in dat prachtige vijftiende hoofdstuk van I Corinthiërs:

,,En indien Christus niet opgewekt is, zoo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.

En zoo worden wij ook bevonden valsche getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft; dien hij niet heeft opgewekt, zoo namelijk de dooden niet opgewekt worden.

Want indien de dooden niet opgewekt worden, zoo is ook Christus niet opgewekt.

En indien Christus niet opgewekt is, zoo is uw geloof tevergeefs; zoo zijt gij nog in uwe zonden.

Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn