is toegevoegd aan uw favorieten.

Sprokkelingen van een mysticus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hopende, zoo zijn wij de ellendigste van alle menschen.

Maar nu, Christus is opgewekt uit de dooden, en is de eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn."

Maar in de Paasch-zon, die bij de lente-nachtevening zich in de noordelijke hemelen begint te verheffen, na haar leven in de aarde te hebben neergelegd, hebben wij het cosmische symbool voor de waarheid van de opstanding. Wanneer wij op dit cosmisch feit de wet van analogie toepassen, die macrocosmos met microcosmos verbindt, dan hebben wij hierin een stellige belofte, dat wij allen te eeniger tijd het cosmische bewustzijn zullen bereiken en positief voor onszelf zullen weten, door eigen ervaring, dat daar geen dood is, maar dat datgene, wat daarop lijkt, slechts een overgang is naar een ijlere sfeer.

Het is een jaarlijksch symbool om onze zielen te versterken in het werk van weldoen, opdat in ons moge groeien het gouden bruiloftskleed, dat noodig is om ons te maken tot zonen Gods in de hoogste en heiligste beteekenis. Het is letterlijk waar, dat, tenzij wij in het licht wandelen, gelijk God in het licht is, wij geen gemeenschap met elkander hebben; maar door het brengen van offers en het geven van dienst, die van ons wordt gevraagd als hulp in de vrijmaking van ons ras, bouwen wij het zielelichaam van stralend gouden licht, dat de bijzondere stof is, die wordt uitgestraald uit en door den Geest van de Zon, den