is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDS-OPGAVE

Blz.

Voorwoord , . . VII

Lijst van geraadpleegde werken IX

Algemeene Inleiding (cit. nos. 1—3) 1

AFD. I

HET ONTSTAAN DER VRIJMETSELARIJ (cit. nos. 4-6) . . 6

Oude Geschiedenis:

DE BOUWGILDEN (cit. nos. -7—15) 11

DE ALCHYMISTEN (cit. nos. 16—34) met plaat ... 24

DE TEMPELIERS (cit. nos. 35—54) 43

DE GNOSTIEKEN (cit. nos. 55—62) 66

DE MYSTERIËN (cit. nos. 63—71) met plaat .... 79

Nieuwe Geschiedenis:

KARAKTER DER EERSTE LOGES (cit. nos. 7-2). . . 89 VERBREIDING EN VERSPREIDING.

De tweedrachtsperiode: 1717—1813 93

De eendrachtsperiode : 1813—1914 (cit. nos. 73—76) . . 98

De nieuwe scheuring: 1914 (eit. nos. 77—79) 101

RITEN. EN GRADEN 105

De blauwe Vrijmetselarij (cit. nos. 80—101) 106

De rodde Vrijmetselarij (cit. nos. 102—108) 116

Het Schotsche stelsel (cit. nos. 109—112) 122

Het Tempeliers-systeem (cit. no. 113) 126

De Egyptische ritus (cit. nos. 114—115) 128

De Joodsche ritus (cit. no. 116) 131

Vrouwenloges (cit. nos. 117—130) ......... 133

V