is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

statuts, qui ne sont pas plus applicables a la Belgique qu'a d'autres contrées, il y a des principes fondamentaux que la Magonn.-. a toujours respectés, qu'elle doit respecter toujours. II y n, entre les Mag.-., des traités; les Mag.-, beiges ont fait des traités avec la France, VAmérique, VAngleterre, etc., et ceux qui y ont adhéré ne peuvent les fouler aux pieds ... encore une fois, ... ne perdons pas de vue que la Magonn.-. est une et qu'elle ne peut se maintenir qu'a la condition de rester une.

Geciteerd in Lts F-M. peints par euz-mémes,

W7 J n r» * * — '

als voor andere streken en behelzen grondbeginselen, die de Vrijmij.-. altijd geëerbiedigd heeft en eerbiedigen zal. Er bestaan verdragen tusschen de Vrijmetselaren; de Belgische hebben er gesloten met Frankrijk, Amerika, Engeland enz., en wie ze eenmaal aangingen, kunnen ze niet meer met voeten treden...

... Nogmaals, laten we niet uit het oog verliezen, dat de Vrijmetselarij één is, en dat zij slechts kan blijven voortbestaan door één te blijven.

_ ">r oc

Woorden van Br.". P A. J. Stevens, Cr.-. Comm van den Opp.v Raad van België Schotschen ritus). Uok hier moet men eenen niet te volstrekten zin aan deze woorden hechten.

up mz. iji reeas is aangestipt, hebben de Pruisische Grootloges ae-

durende lange jaren de Joden wel degelijk van het lidmaatschap harer onder-

hoorige werkplaatsen uitgesloten. En indien men de reden dezer uitsluiting

veeleer in een rassen- dan in een godsdienst-vooroordeel wil zoeken, leze

men om ook op dit punt overtuigd te worden, cit. no. 275.

Gelijk trouwens reeds genoegzaam bleek uit hetgeen in het hoofdstuk „Riten

en graden in dit werk is aangevoerd, deert ook het verschil van riten in

i Gi Y ri',metsei' niet aan hare eenheid. Ziehier ten overvloede <»en uitdrukkelijke. betuiging:

No. 143.

NinnwArc TRAVAUX DE LA GRANDE FÊTESOLSTICIALENATIONALE, celebrée par le Gr.'. O.", de Belgique, le 24e T.\ du 4e M.-

L.\ 5854.

1'An de la Ve

TEXT:

Mes FFF.-., la Magonn.-. doit être une, indivisible; laissons de cóté les formes; respectons-les; mais qu'en définitive, il n"y ait qu'une Magonn.-., qu'un seul et même principe. C'est l union qui, en Magonn.-. comme dans le monde prof.-., fait la force; Vunion non pas en paroles, mais en faih.

Geciteerd in Les fi.-M. peints par eux-mêmes,

VERTALING:

Mijne BBr.\, de Vrijmij.'. moet een zijn en ondeelbaar. Laten we de vormen terzijde laten ; we kunnen ze eerbiedigen. Maar in beginsel mag er slechts ééne Vrijmij.., één enkel en zelfde uitgangspunt zijn. in de Vrijmij.*. zoowel als in de profane wereld maakt eendracht macht, — eenheid, niet enkel in woorden, maar in daden.

_ ir

- - — • hw-wotw, p. L1-LD.

den° de « VfZ' IT-V VerhLaeg5,n naAr aanleidin9 van het bezoek van den grmr.'. van

den Schotschen ritus m Belgie aan het Gr.. O.", der Blauwe Vrijmetselarij.