is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 211.

*MACONNIEK WEEKBLAD, 2 September 1872.

TEXT:

De phrase heeft bij ons veel grooter heerschappij gekregen dan men wellicht zou denken; daar zij in den regel met een zekere declamatorische hoogdravendheid optreedt, wint zij niet zelden ook de beteren, maakt ze zwak en kweekt een misvormd menschdom aan, dat zonder veerkracht is en nog slechts hecht aan het gerammel der woorden.

TRADUCTION :

Chez nous, la pbrase a obtenu une autorité de beaucoup plus grande qu' on ne serait enclin a le penser; en se présentant généralement non sans certaine emphase elle gagne souvent aussi les meilleurs, les amollit et fait surgir une humanité déformée qui manque de vigueur et qui ne s' attaché qu' au bourdonnement des paroles.

Degenen, die niet weten door te dringen in den geest der Vrijmetselarij of, er wel in doordringend, haar niet op hare verdere banen wenschen te volgen, vinden dan ook in de lagere regionen, waar zij veroordeeld zijn te blijven, weinig bevrediging. En wat er dan gebeurt, hangt van de karakters af: de serieuzen, teleurgesteld, wenden zich van de Loge af, d.w.z. dat zij de bijeenkomsten niet regelmatig, ten slotte soms in 't geheel niet meer bezoeken; de oppervlakkigen, die met minder tevreden zijn, mopperen wat in hunne bladen maar schikken zich overigens zoo goed mogelijk:

Eerste categorie:

No. 212.

*L'lINION FRATERNELLE, Tijdschrift voor Vrijmetselaars, jrg. I, p. 3 : TEXT: TRADUCTION:

Waarom hebben zoo vele Br.-., die een sieraad zijn in de maatschappij, reeds korlen tijd na hunne opname, den tempel vaarwel gezegd? Waarom? Omdat zij daar bij de massa te vergeefs zochten naar dien adeldom van geest, naar dien moreelen ernst, die ons bezielt met den fieren onwrikbaren levensmoed, die in de eerste plaats noodzakelijk is bij 't streven naar ons grootsch, ons heerlijk ideaal ...

Tant de frères qui sont un ornement dans la société civile ont tourné le dos au temple, peu de temps après leur initiation. Pourquoi cela? Puisqu' ils cherchaient en vain, dans la masse, cette noblesse d' esprit, ce sérieux moral qui nous anime d'un courage fier et indomptable, nécessité primordiale pour la recherche de notre grandiose et sublime idéal.