is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede categorie:

Np. 213.

FREEMASON'S CHRONICLE, (Londen) 1892, I. p. 246:

TEXT: VERTALING:

mand geevenaard of overtroffen. Geciteerd in the Cath. Encyloficdia, IX, Gruber. p. 781.

Dat er aldus feitelijk een schifting, eene keur gemaakt wordt om te zien wie geneigd èn geschikt zijn om „verhoogd loon te ontvangen" (d.w.z. om tot een

zeïven*nieten W° platen). zien de meeste BBr.-. waarschijnlijk

* * *

totVde Vriimfe®- /reden ,mafr weini9 leden uit de profane maatschappij voelen jT1 -1"' de beweegreden, dat zij zich zoozeer gedrongen ukslukenH^ «humane en andere idealen na te streven, die de Loge zegt a d meLï beoo9en. In verreweg de meeste gevallen - de mensch blijft ]d mensch _ vraagt degene, die over toetreding tot de Orde denkt zich

deze ^ E< « zeker zich

Pthir k9^? den, met de overweging, dat het eene voldoening geeft

doch mees J Ts^nier ïf 9ezeIschap van gelijkgezinden na te streven, wereld k m i altr"lsme maar egoïsme de drijfveer. In de profane . ^aar. al te zeer het gerucht verspreid, dat men — vooral in bede besrhï6 m aau90Wefen carrières - bet hest vooruitkomt, als men zich ervan aanTènoJnni 1 lÊ 9^nootschaP verzekert door het lidmaatschap zuSr m cfl ^ zulke gevallen is soms eerzucht, een enkele maal win-

die tót deSn660 " t "°tieven 9emengde beweegreden de stuwkracht, de aanvrage van het lidmaatschap drijft.

14