is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met name doelende op het werk van den artist, sub 3o hierboven vermeld: „Vol fijn satanisme als de etsen van Rops, van welke er gelijk nog ander werk nog verwacht worden, zijn de etsen van Ensor."

Welk standpunt neemt de Vrijmetselarij tegenover de moderne Satanisten in ? Uiteraard geen ander, dan zij blijkens cit no. 286 jegens de Yezidi's inneemt. Zij neemt als zoodanig de leer van geen enkelen harer aanhangers over, maar zij begrijpt ook hun opvatting van de godheid onder hare Opperbouwheersformule:

No. 287.

*DE VRIJE METSELAREN, door P. Tempels, p. 28:

TEXT.

Zelfs wanneer een Vrije Metselaar zich op godsdienstig gebied de meest zonderlinge ongerijmdheid veroorlooft, moeten de anderen als plicht betrachten dienaangaande onverschillig te blijven.

TRADUCTION:

Même si un Franc-Magon se permet la plus singulière sottise sous rapport religieux, les autres doivent le considérer comme un devoir d'y rester indffére nts.

Sapienti sat. Voor wie de toestanden kent, is deze uitlating duidelijk genoeg.

« *

Hiermee is de organisatie der Vrijmetselarij, haar werkzaamheid, hare staatsen godsdienstleer uiteengezet.

In het derde deel van dit werk worde thans onderzocht, welk het einddoel is, waarheen de Orde, wier oorsprong en werkwijs de lezer thans kent, henenstreeft.