is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spaansche hymne op Satan gedicht „op last der Vrijmetselarij". In hoeverre deze laatste bewering juist is, kunnen we' niet controleeren; het feit, dat zulk een gedicht bestaat, valt wel niet te ontkennen.

Onder mijne aanteekeningen bevindt zich sinds 1894 een afschrift van een Spaansch vers; het is zonder eenigen twijfel dat, waarop de Diario Catalan doelde. Het volgt hier in authentieken tekst en vertaling, zonder volg-no. als citaat, omdat ik de herkomst niet kan opgeven:

REH ABILIT ACION. EERHERSTEL.

Solo estaba Satan en el enfierno In de hel was Satan alleen

Siglos hacia, cuando entro Caïn; Sinds eeuwen, toen Kaïn binnentrad.

Ambos a Dios juraron odio eterno Beiden zwoeren eeuwigen haat aan God

Y dar juraron a sü imperio fin. En zwoeren een einde te maken aan

zijn Rijk.

~ S°yla revolucion, por Dios maldita, — Ik ben de opstand, die door God Desterrada por Dios, dijo Satan. vervloekt,

Soy el trabajo, que a ese Dios irrita, Door God verjaagd is, zeide Satan. Dijo el terrible vastago de Adan. — Ik ben de arbeid, die God tegen

zich heeft verbitterd, Zeide de vreeselijke Adamstelg.

Miraronse : en la luz de la mirada Zij zagen elkander aan : in het licht

Brillo rayo de colera en los dos. van dien oogslag

Y la raza de Abel tremblo asustada, Scheen bij beiden een straal van toorn,

Y hasta en su trono estremeciose Dios. En het geslacht van Abel sidderde

angstig,

En God beefde tot op zijn troon. La maldicion divina con su peso De zwaarte van Gods vloek No los hundio. — j Raza de Abel, atras! Deerde hen niet. — Achteruit, ras van i Plaza al triunfante carro del progreso, Abel!

Quo arrastra Caïn y empuja Satanas! Maak plaats voor den zegewagen van

H.\ JOAQUIN-MARIA- _ __ den vooruitgang,

BARTRINA. en Kaïn trekt en Satan duwt!

Br.-. JOACHIM MARIE BARTRINA.

Luidens eene correspondentie van 31 Augustus 1897 uit Argentinië in voornoemd Spaansch blad werd den voorafgaanden Zondag, bij gelegenheid eener betooging ter eere van Garibaldi, te Buenos-Aires, langs den openbaren weg de beeltenis van Lucifer rondgedragen: „Op meer dan een dozijn banieren was de beeltenis van Satan geschilderd"').

') Geciteerd in de Rtvista Antimassonica van 15 Oct. 1897, p. 473.

21