is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprekelijken naam van den Joodschen God, hetzij in een Cirkel met Middelpunt, in beide gevallen de voorstelling van den onuitsprekelijken Godsnaam, in tegenstelling met den tweeden graad, waarin men een poging doet, hem uit te spreken in de letter G.\. Tevens wordt de lichtvoorstelling van den tweeden graad verdiept door nu h e t Woord uit te beelden, den naam van den O.-. B.\ d.\ H.\, de bron waaruit het Licht is voortgekomen.

Ik dien hierbij, ook voor den vervolge, eens en voorgoed vast te leggen dat ik me niet verbeeld, in deze studie — al dan niet gedekt door de opvatting der CHA — vaststaande waarheden te verkondigen. Ik ben te zeer doordrongen van „ieders recht om zelfstandig naar waarheid te zoeken" dan dat ik niet zou erkennen, dat een andere opvatting evenveel of meer waarde kan hebben. Wat hieronder — naar den smaak van sommigen ongetwijfeld vaak met te veel stelligheid — wordt beweerd, is niet meer en wil niet meer zijn dan een opvatting, maar eene die steun vindt in de volkomen geslotenheid en volmaaktheid van het rituaal, zoo men haar aanvaardt.

Daartoe is het noodig, het rituaal te zien als van geheel geestelijke strekking. Ik ontken niet dat vele symbolen en symbolengroepen uitnemend zijn toe te passen op het gebied der hooge moraliteit — daarvan zijn tal van schoone bouwstukken het bewijs — maar zoo men het rituaal als geheel wil zien in zijn diepste beteekenis, dient men de geestelijke strekking te aanvaarden; geen andere opvatting maakt de drie ritualen tot één geheel.

Dit geschrift komt voort uit een diepen eerbied voor het grootsche bouwwerk dat ons rituaal voor ons doet oprijzen; het wil echter niet zeggen, dat schrijver dezes in het rituaal meer ziet dan het werkelijk is n.1. de uitbeelding van hooge geestelijke waarden. Het rituaal maakt die waarden niet, het beeldt ze uit maar in een onovertroffen en onovertrefbaren vorm.