is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit heeft de CHA afgeleid dat de stand van de drie kleine Lichten niet anders kan zijn dan als boven aangegeven; alle andere opstellingen zijn willekeurig, ook de bij ons meest gebruikelijke stand met de drie lichten in de N.W., Z.W. en Z.O. hoeken van het Tableau. Op oude afbeeldingen ziet men de meest verschillende standen; op oude doozen van Japansch lakwerk, waarop met perlemoer een tempelafbeelding is ingelegd en waarvan er verschillende in ons museum zijn, vindt men den stand der kleine Lichten als door de CHA aangegeven. Neemt men dezen stand als den juisten aan, dan wordt veel wat in het rituaal onverklaarbaar schijnt duidelijk.

Het Tableau, de teekenplank (tracing board) waarop de Meester zijn magonnieke gedachten uitbeeldt in en gang van de drie ritualen, in de drie trappen van bewustwording op den weg naar het Licht, het Tableau neemt dan in den Tempel de plaats in van den Bijbel op het Altaar, het Boek des Lichts, symbool — en niet anders dan symbool — van den weg uit de veelheid der dingen op aarde naar de Eenheid, gesymboliseerd in den 0.\B.\ d.\ H.\.

Passer, Winkelhaak en Bijbel (Tableau), het centrale symbool der V.\M.\ geven dan den geheelen gang van net Licht aan uit de Eenheid naar de Veelheid en van daaruit wederom terug naar de Eenheid.

De kop van den Passer is een cirkel met middelpunt, symbool van de Oneindigheid met haar kern, van waaruit net Licht langs de beide beenen gaat naar de Opzz.\ in het Westen, die het bij de opening der Loge openbaren

m u ' \x?n ' en uit de vereeniging van beide Opzz.\ in het Westen — niet meer N. en niet meer Z. — wordt de Schoonheid geboren in het toplicht van den Wink.\, als weerkaatsing in het Westen van het Licht uit het osten. Dit Toplicht moet dus, kan niet anders liggen dan m de as van den Tempel recht tegenover het Oosten, in het midden van de Westelijke zijde van het Tableau.' In de twee eerste kleine Lichten, die van W.\ en K.\,