is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn zij vergenoegd? Ja, A.\ M.\

en dan worden ze in de sluitingsformule van den tweeden Opz.-. nog eens herhaald.

Deze toch blijkbaar belangrijke vragen en antwoorden worden soms zoo weinig begrepen, dat een criticus zelfs eens vroeg. „Hoe weet de tweede Opz.*. dat de aanwezigen vergenoegd zijn, ook als de receptie wellicht niet aan matige eischen voldeed?"

Het antwoord hierop moge zijn, dat het hier niet gaat om Br. . A. of B. die als tweede Opz.'. fungeert en verklaart dat de receptie naar wensch is afgeloopen, maar om den tweeden Opz.-. in ons die uitdrukt dat het licht is opgenomen in de menschelijke ziel en die ons in een hoogere receptie den weg naar het Licht verder zal wijzen. Omdat we hebben opgenomen wat in dezen graad op te nemen valt zijn de werkzaamheden beëindigd en ook hebben de arbeiders hun loon ontvangen, ieder naar verdienste d. i. ieder voorzooverre hij in staat is geweest, de schoonheid der receptie in eigen schoonheid om te zetten. Daarom zijn zij ook vergenoegd.

De CHA heeft deze laatste uitdrukking veranderd in: „blijmoedig en tevreden".

Ik weet niet of dit wel een verbetering, een verduidelijking van de bedoeling is. De uitdrukking „vergenoegd" duidt er op, dat zij g e n o e g ontvangen hebben d. w. z. zooveel als zij behoefden, ieder naar zijn aard, ieder naar e mate waarin hij de schoonheid van de receptie innerlijk heeft medegeleefd en verwerkt. In de sluitingsformule van 1820 wordt de uitdrukking „tevreden" gebruikt; de arbeiders zijn tot vrede gekomen en ook dit schijnt me zeer juist.

En dan zendt de tweede Opz.-. hen naar huis, ieder naar zijn eigen woning waar het ontvangen Licht zal worden verwerkt, oorsprong zal zijn van nieuw Licht dat zijn uitdrukking zal vinden in een Loge van hoogeren graad.

De slagen waarmede de Loge wordt gesloten gaan in 1820 evenals bij de opening van het Oosten uit en worden in