is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

althans in den eersten graad; in den tweeden graad was hij geheel gekleed.

Hierin zit een anomalie; in den eersten graad behoort de geestelijke, de linkerhand op het Altaar te worden gelegd, in den tweeden graad de rechter, de werkhand, en men dient te knielen op de overeenkomstige knie, terwijl men in den derden graad op beide knieën knielt en beide handen op het Altaar legt.

Dit komt overeen met hetgeen men in Amerika ziet, waarbij echter in den tweeden graad de Cand.\ ook met de rechterknie, in den derden graad met beide knieën ontbloot binnenkomt en waar men bij het maken van de gewone herkenningsteekens in de drie graden deze doet voorafgaan door de handen te brengen in den stand waarin men ze bij de gelofte houdt (in den eersten graad komt dan de andere hand onder den Bijbel, in den tweeden graad grijpt de linkerhand een lans van een der Stewards). In 1865 was er bij ons verwarring in den stand van knie en hand volgens het toen ingevoerde rituaal.

In den eersten graad wordt ook de linkerarm van den Cand.\ door den Geleider gegrepen, in den tweeden graad (waarbij de reizen andersom gaan) de rechter-, zoodat de Geleider steeds aan de buitenzijde gaat.

Terloops zij opgemerkt, dat A.\ M.\ en beide Opzz.\ de zwaarden (lichtstralen), als zij die ter hand nemen, dan ook in de linkerhand hebben terwijl de rechter- den hamer voert.

In het rituaal van 1820 was de houding van rechterhand en rechterknie in den eersten graad gerechtvaardigd, daar men den Cand.'. in de linker hand een geopenden Passer gaf, dien hij met één punt op de ontbloote borst plaatste. Hierin ligt diepe zin maar deze is in de andere graden niet verder uitgewerkt, waardoor het symbool van den Passer niet duidelijk genoeg spreekt.

In 1865 heeft men het symbool van den Passer op het hart overgebracht van de inwijding voor het Altaar naar den aanvang der reizen in den eersten graad; de Passer werd op het hart gericht ,,niet om het lichaam maar om

5