is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kracht om de hooge Wijsheid, die we in den eersten graad als begrip hebben leeren kennen, in het dagelijksch leven tot uitdrukking te brengen.

Daarna volgt dan de arbeid aan den Kub.\ Steen, uitgebeeld door het aanleggen van den Winkelhaak aan dien Steen, waarbij door de CHA nadruk is gelegd op het glanzend maken der oppervlakken, zoodat ze als spiegels de stralen van het Licht weerkaatsen.

We staan hier voor een moeilijkheid daar in ons oud rituaal nergens is vastgelegd, wat eigenlijk de arbeid aan den Kub.\ Steen is. Op het einde van den L.\ graad schijnt de Kub.\ St.\ symbolisch gevormd te zijn, wat dient er nu verder mede te geschieden?

In het oude Zweedsche stelsel diende de Kub.\ St.-. om er de werktuigen op te slijpen, niet om er den Tempel mede op te bouwen. De Tempel dien we heeten te bouwen, die van Salomo, was bovendien niet van steen maar van hout en ook als hij van steen ware zou het glad slijpen der bouwsteenen wel zeer oneigenlijk zijn.

Wat kunnen we van gladgeslepen Kub.". Steenen maken? Vooreerst den Mozaïeken vloer, die wèl van steen is, maar deze behoeft slechts een gladde zijde aan den bovenkant; de Moz.\ Vloer is overigens een logisch vervolg op den Kub.'. Steen, bestaat uit een gelijk aantal zwarte en witte kubieke steenen. In dien vloer is dus zwart (stof) erl wit (geest) in evenwicht en daardoor in volmaakte harmonie, zooals het leven van den V.-. M.\ behoort te zijn. Uit dien vloer is af te leiden de Getande Rand, die weer de Broederschap der VV.-.MM.-. voorstelt welke het Tableau omgeeft en met de witte tanden het innerlijk daarvan beveiligt tegen zwarte invloeden van buiten.

Maar juister schijnt het, uit den Kub.-. Steen het Altaar te vormen en daarvoor is het noodig dat alle vlakken glanzen om het Licht te weerkaatsen; dan ligt ook in den tweeden graad, tegenover den R.\ en den Kub.-. Steen in het Westen, het Altaar in het Oosten als de ideale uitbeelding van de menschelijke ziel waarin zich de Groote Lichten weerkaatsen. In dit verband dient de Kub.-.