is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien van de VI. \ Ster aldaar, en ook de meesterreizen strekken zich zoo ver uit.

De Cand.-. kan het Oosten eerst naderen als hij in zich Schietlood en Waterpas heeft vereenigd tot den Winkelhaak — het juweel van den Meester in het O.-. — in de vierde reis; daarna is hij eerst in staat de VI.-. Ster te zien. Het Altaar is het Oosten zelf, de plaats waar zich de Groote Lichten uitbeelden; de Cand.-. komt dus oostwaarts daarvan tot in het Oosten. Maar hij mag natuurlijk de trappen van den Troon niet bestijgen en wanneer — zooals in sommige loges in ons land — het Altaar o p den Troon staat, moet dit kenmerkende verschil tusschen den gang van de vier eerste en van de vijfde reis wel vervallen.

D. Catechismus voor den gezellengraad.

De Gezellengraad is typisch voor den catechismus, omdat in dezen graad verschillende zaken in oogenschouw kunnen worden genomen, waaraan de eerste graad nog niet toe is. Deze toch is nog te eenzijdig, hij is „noordelijk" georiënteerd, kent nog slechts één zijde van den Tempel, terwijl de tweede graad niet alleen Noord en Zuid kent maar ook het Oosten heeft gezien. De tweede graad kent de Opzz.-. en hun kolommen in hun eenheid en in hun tegenstelling, de eerste graad kent nog maar één van beide. In den tweeden graad kent men den Tempel, kent men dus het Heelal en daarvan zal de catechismus getuigen. Dat het innerlijk van de menschenziel eerst in den derden graad blootkomt, daarvan is de Gezel — die immers het Licht in het Oosten met eigen oogen heeft gezien — zich niet bewust; hij meent, dat weten voldoende is en h ij weet.

A.\ M.\. Br.-. Cer.\, breng den Gezel naar de Gebroken Kolom.

A.\ M.\. Br.-., zijt gij Gez.\ V.'.M.'.P Red.-.. De letter G.\ is mij bekend.

A.\ M.\. Waar vindt gij de letter G.-.P