is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

DE MITHRAISCHE MYSTERIËN.

ZARATHOESTRA EN HET MlTHRA'iSME.

De Mysteriën van Mithras waren in vele opzichten gelijk aan die van Griekenland, doch zij hadden altijd zekere kenmerken welke hun in het bijzonder eigen waren, en de lijn van successie welke zij overbrachten was onderscheiden van die der drie graden van de Blauwe Vrijmetselarij; sommige der meer belangrijke trekken van het rituaal schijnen naar den 18° overgegaan te zijn. Er was een sterk militair tintje aan, en zij eischten van hun volgelingen een reinheid van leven welke aan ascetisme grensde.

Zooals de Mysteriën van Egypte en van Griekenland voortsproten uit de incarnaties van den WereldLeeraar respectievelijk als Thoth en als Orpheus, zoo sproot het Mithraïsche stelsel uit Zijn incarnatie als den eersten Zarathoestra omstreeks 29.700 v. Chr. in Perzië. Het leerde van Mithras, Hoofdman der heirscharen van den God van Licht en Verlosser der menschheid.

MlTHRAÏSME ONDER DE ROMEINEN.

Men zegt dat het Mithraïsme het eerst naar de Romeinsche wereld werd overgebracht in de eerste eeuw v. Chr. door de door Pompejus gevangen genomen Cilicische zeeroovers, doch het was, zooals wij al gezien hebben, reeds vóór dien tijd het bezit van de Esseensche gemeente in Palestina. Gedurende bijna twee eeuwen kreeg het in Rome geen groote