is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch de Bisschoppen weigerden haar onverhoord te veroordeelen. Dus schafte de Paus de Orde af in een geheim Consistorie op 22 November 1312 (5312 A. L. — een datum welke nog op treffende wijze wordt herdacht in de ritualen van onze hooge graden), hoewel hij toegaf dat de beschuldigingen niet bewezen waren. De rijkdommen van den Tempel moesten overgaan naar de Orde van St. Jan, doch het is zeker, dat het Fransche deel ervan zijn weg vond naar de geldkisten van Koning Filips.

Het laatste en onmenschelijkste bedrijf van dit geweldige treurspel speelde zich af op 14 Maart 1314, toen de achtbare Grootmeester van den Tempel, Jacques de Molay, en Gaufrid de Charney, Preceptor van Normandië, als tot terugval geraakte ketters in het openbaar verbrand werden vóór de groote kathedraal van Notre Dame. Toen de vlammen hem omsloten riep de Grootmeester den Koning en den Paus op, hem binnen het jaar te ontmoeten vóór den rechterzetel van God; zoowel de Paus al de Koning waren binnen de twaalf maanden dood.

Het Behoud van de Overlevering der Tempeliers.

De vernietiging van de Orde van den Tempel bracht echter niet een volledige onderdrukking der in haar besloten leering met zich mede. Sommige Fransche Tempelridders zochten een toevlucht bij hun broeders van den Tempel in Schotland, en in dat land raakten hun overleveringen meer of min vermengd met de oude Keltische riten van Heredom en vormden aldus een der bronnen waaruit de Schotsche Ritus zich later ontwikkelde. Overleveringen van wraak op den verfoeilijken Koning, den Paus en den Verrader bleven door de eeuwen heen gehandhaafd en werden saamgeweven met de Egyptische overlevering die over-