is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrijmetselarij, welke zoo verschillend is van de Enqelsche. Zeker had na 1717 een verdere vermenging met de Engelsche overlevering plaats door de tusschenkomst van Anderson.

Koning Jacobus kwam op het denkbeeld te trachten de Vrijmetselarij te gebruiken om hem te helpen bij zijn streven naar het herkrijgen van den troon. Deze poging faalde echter, want hoewel de gezaghebbenden onder de Vrijmetselaren op de hand van den Koning waren, weigerden zij toch ferm af te wijken van hun aloude neutrale politiek, of toe te laten dat de Orde een dekmante werd voor politieke kuiperijen. Niettemin heeft

'j ij Jacobieten zijn sporen achtergelaten op dit deel der Vrijmetselarij, en in den Ouden en Aangenomen Schotschen Ritus wordt nog, onder sommige Grootmachten, de 14° „Grand Scottish Knight of the Sacred Vault of James VI" genoemd, doch de oudere naam was „Grand, Elect, Ancient Perfect Master. ) Baron von Hund sprak de waarheid, toen h!j beweerde Prins Karei in 1743 in Parijs ontmoet te 7Y ?n\ei? ,hl' schijnt zekere lijnen van successie geërfd te hebben, welke later de kern werden van den Ritus van de „Strikte Observanz". Na den slag bij Culloden m 1746, welke feitelijk de Jacobieten-beweging vernietigde, werd de band van de Stuarts met de Vrijmetselarij verbroken, en het lijkt waarschijnlijk dat Baron von Hund zelf de Latijnsche Ritualen van de „btrikte Observanz" samenstelde, welke een aanzienlijke rol speelden in de Duitsche Vrijmetselarij in de achttiende eeuw.)

blz^ 125E Waite: Secret Tradition in Freemasonry, Dl. I, 2) Gould: History of Freemasonry, III, 101.