is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Redevoering van Ramsay.

Na het jaar 1740 verschenen ,,Scots"-Graden in alle deelen van Frankrijk1) en hun schepping en ontwikkeling moeten voor een groot deel toegeschreven worden aan de vermaarde Redevoering, door Ridder Ramsay in 1737 in de Provinciale Groot-Loge van Engeland te Parijs gehouden, hoewel de eerste uitgegeven vermelding van een „Scotch Masons' Lodge reeds in 1733 in Londen voorkomt.2)

Ramsay werd in 1681 of 1682 te Ayr bij Kil winning geboren, doch het blijkt niet dat hij ooit tot die oude Loge is toegetreden. Hij werd tot Katholiek bekeerd door Aartsbisschop Fénélon, wiens Leven hij schreef en bij wien hij bleef wonen tot diens dood in 1715, Daarna trad hij op als gouverneur van de twee zoons van den rechtmatigen Koning Jacobus III in Rome. Hij was zonder twijfel een geleerd man, een ernstige bestudeerder van zoowel de oude als de nieuwe geschiedenis, een D.C.L.3) van de Universiteit te Oxford en, evenals vele andere vooraanstaande Vrijmetselaars van dien tijd, lid van de „Royal Society . Het blijkt niet, dat hij ooit veel belang stelde in de Vrijmetselarij, al schreef hij in 1737 aan Kardinaal Fleury, den Eersten Minister van Frankrijk, om zijn bescherming voor de Vrijmetselaars te vragen, waarbij hij verklaarde dat hun idealen zeer hoog stonden en ten zeerste nuttig waren voor den godsdienst, de letterkunde en den Staat. Hij stierf in 1743.

Doch hoewel Ramsay nooit veel werk verrichtte voor de Vrijmetselarij, had toch de Redevoering, welke hij in 1737 hield voor de Provinciale Groot-

1) Gould: History of Freemasonry, III, blz. 92.

2) R. F. Gould: A. Q. C., XVI, 44.

8) Doctor of Civil Law. (Vert.)