is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Charleston 284, 286, 287, 290 Omvorming te 288-89

Charney, dood van Gaufrid de 254 Cheetham 52

Cheops 23

Chephren 23

Cherubim beschreven door

Ezechiël 32

„Chien" 203

Choiseul, Comte de 285

Christelijke Geloofsbelijdenis, De 74 Christelijke Kerkvaders 121

— en heidensche Mysteriën 123, 177-79

Christelijke leeringen 74

— en Egyptisch rituaal 74 Christelijke Mysteriën 176-80 Christendom in Brittanje ingevoerd 185 Keltisch 184-87

— en Mysteriën 176-77 onverdraagzaamheid van

— jegens Mysteriën 176

— verwaarloost Mysteriën 179

Chvistian Mysticism 178

Christus en Heilige Eucharistie

112, 113

— en Mithraïsche Eucharistie 113

— inwonend 59, 64, 73 liefde van — en de 18° 76

Chur, Kathedraal te — en

Ma^onnieke teekens 199

Churchward, Br. Albert 6

Chymische Hochzeit 260, 261 Cicero ingewijde der Mysteriën 122 Clare, Austin 185

Clemens V, Paus 252

Clemens Alexandrinus 123, 144, 152

— en de Mysteriën 177 Clemens Romanus 185 Clermont, Abdij van 241, 274

Jacobus II te 241-42, 274 Kapittel van 280-81

Hoogeschool van 274, 280 Clough, A. H. 167

Codex Theodosianus 180

Colleges van Bouwmeesters 168-70

— afgeschaft in 378 169

— verbonden aan Romeinsche Legioenen 169

— hadden een middelpunt

te Eboracum 170

Blz.

Colleges van Bouwmeesters, „Comacini" Meesters afkomstig van 196 Vier Gekroonde Martelaren en 170 Vrijmetselaarsloges komen overeen met 169 Mysteriën verbreid door 169

— trokken zich terug op

Isola Comacina 195

Collegia, Romeinsche 111-12, 165-71, 190, 191, 194-95, 200-01

— en Magonnieke overlevering 111-12 bedolven stad en 170 Numa stichtte de 167 rituaal der — mondeling doorgegeven 230 overlevering der — ging

over in de gilden 119, 173 verval der 194-95

Colum banus 186

Comacina, Isola 195

Comacini 195-200

gilde der 198-99

— en overeenkomsten met Vrijmetselarij 198

— en vlechtwerk van K. S. 199

— en Magonnieke symbolen 199

— erfden Mysteriën der Collegia 198 Ma^onnieke teekens op gebouwen door 199 Meesters der 196, 198, 245 werk der — in Kathedraal van Chur 199

Commentary on the Bible 106 Compagnonnage 201-03, 274

Livre da 201

Zonen van Salomo en 201-02 drie verdeelingen in 201-02 Concilie van Lyon 251

— van Troyes 249

— te Vienne 253 Confessio Fraternitatis 259,260,261,

262, 263

Constitutieboek 222

Constituties en godsdienstige

belemmeringen 228—29

—van Anderson 214,224,226,233 Oude Gothische 228

Straatsburgsche 204

— van York 214

— van 1723 231, 234