is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Constituties van 1762 287

Groote — van 1786 287

Constitutions, Book of 1, 4

Constitutions of Freemasons,

The 231, 234

Cooper-Oakley, Mevr. 244, 247, 248 Coote 206

Coptos 56

Cotterill, H. B. 196, 209, 215 Crawley, Dr. Chetwode 3, 225 Critias 82

Critische Geschiedenis der

Inquisitie in Spanje 245

Crotona 150, 151, 154

Crypt, uitgegraven Minoïsche 87, 94 Culdeeën 163, 183-91, 256

Culloden, slag bij 275

Dadouchos 131

Daglooners van Frankrijk 201-03 Daitya en Ruta 24

Dalcho, Dr. 287, 288, 289

Damcar 264

Dassigny en „Royal Arch" 239 David 102, 213

Dawkins, R. M. 158

De Arte Cabalistica 115

De Iside et Osiride 29, 54, 58 De Legibus 122

De Principiis 263

Dei, Noffo 252

Demeter 86, 88, 128, 132, 133

— komt overeen met Oema 129 Deraismes, Maria 293-94, 295 Derde of Groote en Koninklijke

Loge 111

Dermott, Lawrence — en de

„Ouden" 238-39

Dertigste graad verbonden met

heerschenden Straal 66-67 Karma bestudeerd in 65-66

— weerspiegelt Manoe 76

— weerspiegelt len Opz. 77 elementen van wraak in

— verklaard 65, 255 gg. van 65

Desaguliers, Dr. 224, 243

— en samenstelling van ritualen 231

— en Groot-Loge 228 Dewaraja's, vier 32, 34, 36 Dieren, balsemen van 30

— verzinnebeelden de Godheid 29-30 de vier — der Openbaring 32-33

Blz.

Dieren, symboliek van 33-34

— offers 131-32 Diergedaanten, godheden in 29 Diktynna 79, 80, 87 Dio Cassius 167 Diocletianus, Keizer 170 Dionysische Handwerkslieden 103,

157, 168, 245 Dionysius 187

Dionysus 128, 139, 145

— en wijding van een ei 156 Mysteriën van 156-58, 168 t. en p. w. gebruikt in Mysteriën van 157

Doberan 205

Doel van den schrijver 1

— der Mysteriën 37-41 Domingo, San 285 Doneraile, lersche Loge te 225 Dood, leven na den — onderwezen in Mysteriën 37, 38, 46

Doop afkomstig van Mysteriën 50

— in de Jordaan 92

— zinnebeeld der Tweede Inwijding 73

Dorische bouworde 166

Dowland-handschrift 213-14

Drake, Dr. Francis 232

Drie graden, Groot-Loge erkent 4, 7 Drie zuilen 90-93

Drieëndertigste graad van Souvereinen Groot InspecteurGeneraal 67

— en vermogens van den Koning 68, 77, 283

— wekt drievoudigen

geest op 68

— gevormd in Amerika 284 groote witte Engelen van 68-69 vermogens verleend in 18, 70,

71, 283 vermogen van — bijna gelijk aan Inwijding 70

— weerspiegelt A. M. 77 Drievoudige geest opgewekt

in 33° 68

Drievuldigheid, begrip der —

in Egypte ingevoerd 28

Druïden, Mysteriën der 187-88 Dubbele bijl 79, 86, 87, 91, 92,94 Duif 86, 96

— en Myceensche relieken 90-94 Duistere Eeuwen, Vrijmetselarij komt te voorschijn uit 19