is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Opz., Ie — weerspiegelt 30° 77 Opz., 2e — weerspiegelt 18° 77 Order, Royal — of Scotland 183, 192, 256-57, 278 Ordonnantiën van Torgau 204 Ordre du Temple 255

Origenes 123, 178, 263, 264

Orpheus 123, 124, 125, 128, 138, 146, 160, 187, 297 Mysteriën van 124

Orpheus door G. R. S. Mead 149 Orphische scholen 124

Orthodoxie en Ketterij 21-22

Osiris 26-27, 28-29

— en Mysteriën van Serapis 52

— en traditioneele geschiedenis 110 Engelen van 33° vertegen woordigen 68

— astronomisch de zon 58 dood en opstanding van 53 legende van 54-58, 109 beteekenis der legende van 58-60 Mysteriën van 52-60

— beschouwd als de Nijl 58

— de goddelijke Vader 70

— het Verborgen Licht 41 „Gij zijt —" 113

— verzinnebeeldt nederdaling van den Logos 60 de — gewordene 59

Oude en Aangenomen Schot-

sche Ritus 19, 41, 62, 183, 205, 242, 251. 257, 267, 269, 272-90, 294, 296 tusschengraden van den 20 vermogens van hoogere graden van den 41, 62

„Ouden", de 233, 234, 235-39, 242 Oatline History of Freema-

sonry, An 150, 158, 199, 205 Overbrenging van Joodsche

riten 111-12

— van Mysteriën naar Esseners 112

Overeenkomsten tusschen drie

graden 75

Overgang van werkend naar

bespiegelend 215

Overgangsstadium, Vrijmetselarij in 19 Overleveringen, Act of Union

legde — vast 241

— verbonden met eeredienst 5

rSlz.

Overleveringen, Chaldeeuwsche 106

— kruisen elkaar 21, 181 Culdeeën en 183 verschillen der — van „Mark"-graad 240 Egyptische 105-06 Fransche — en de Molay 255 Fransche — afwijkend 242 groote oudheid van 7 H. V. A. W. V. en Tempeliers 256 hoogere graden en 182 opzettelijke verwarring

van 166, 172, 244

Iersche — verwant aan York 237

soort — aangenomen door Anderson 240

vele soorten 21

— van Memphis-Mizraïm 19 wijzen van overbrenging

van 244

hedendaagsche Tempeliers en 255

— der Blauwe Graden 242

— van Geïnst. M. ontleend aan Egypte 242

— van Royal Arch 239

— van Tammuz-mythe 106-07 mondelinge — en Romein-

sche Collegia 230

Royal Order of Scotland en Tempeliers 256

Schotsche — en Tempeliers 254 geheime Vereenigingen en Magonnieke 244-48 Tempeliers — en 18° 251 Tempeliers en Vrijmetselaars 251 30° en Tempeliers 254-55 drie soorten 106 twee afstammingslijnen van 182 vereeniging van twee soorten 241 wraak — en Tempeliers 254 York — en de „Ouden" 238 „Paarlen voor de zwijnen" 260 Paaschfeest en Osiris 53 Pad, het 11, 16, 41, 79 Mysteriën een voorbereiding voor het 41 proef 11, 15 treden van het occulte 71-77