is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETENSCHAPPELIJK.

Het Eeuwige Nu Dr. Annie Besant

Occult Chemistry Dr. Annie Besant

en C. W. Leadbeater (Nederlandsche uitgave tijdelijk uitverkocht.)

De Geheimen der Natuur . . . . A. P. Sinnett Eerste Beginselen der Theosofie . . C. Jinarajadasa, M. A. Theosophy and Modern Thought . . C. Jinarajadasa, M. A. De Natuurkunde in de Geheime Leer W. Kingsland The Paradoxes of the Highest Science Eliphas Levi The Conquest of Illusion Dr. J. J. v. d. Leeuw

PHILOSOFISCH EN PSYCHOLOGISCH.

Theosofie en de Nieuwe Zielkunde . Dr. Annie Besant Gedachtekracht Dr. Annie Besant

Een Studie over het Bewustzijn. . . Dr. Annie Besant Introduction to the Science of Peace . Dr. Annie Besant (Verschijnt spoedig in het Nederlandsch onder den titel: „Inleiding tot de Wetenschap van den Vrede".)

Alle Kennis is Herinnering .... W. L. v. Vlaardingen Een practische Cursus in Concentratie Ernest Wood

The Science of Peace Bhagavan Das

(Verschijnt spoedig in het Nederlandsch onder den titel: „De Wetenschap van den Vrede".)

CHRISTELIJK.

Esoterisch Christendom Dr. Annie Besant

The Christian Creed C. W. Leadbeater

De Christelijke Geloofsbelijdenis . . C. W. Leadbeater

(Tijdelijk uitverkocht.)

De Wetenschap der Sacramenten . . C. W. Leadbeater The Hidden Side of Christian Festivals C. W. Leadbeater

(Verschijnt spoedig in het Nederlandsch,)

Een Tempel als Gedachtevorm . . . C. W. Leadbeater

The Law of Christ C. Jinarajadasa, M.A.

(Verschijnt spoedig in het Nederlandsch.)

De Advent Mgr. J. A. Mazel

Meester Eckhart's Mystieke Geschriften.

Oorspronkelijk Christendom .... Rev. E. Francis Udny The Dramatic History of the Christian

Faith Dr. J. J. v. d. Leeuw