is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. ZELF-KENNIS.

„Al wat op aarde is, is de gelijkenis en schaduw van iets, dat in de sfeer is; zoolang dat schitterende ding (het model van den ziel-geest) in onveranderlijken toestand blijft, gaat het ook zijn schaduw goed. Doch wanneer de schitterende zich ver van zijn schaduw verwijdert, trekt het leven zich op een afstand van den laat ste terug. En toch is juist dat licht de schaduw van iets nog luisterrijkers dan het zelf is". Aldus spreekt Desatir, het Perzische Boek van Shet. i) Ziehier de grondslag van alle voor het leeren en bestudeeren van Magie noodzakelijke zelfkennis en voor dengene, die deze hierin vervatte wenken en aanduidingen begrijpt, zal Magie alle wonderlijkheid verliezen en slechts een weliswaar moeielijk en alleen door veel inspanning te verwerven vermogen worden, maar dan toch in ieder geval een vermogen dat ieder mensch — geen uitge-

') H. P. Blavatsky: Isis Ontsluierd. II, blz. 135.